Tin ngày

THÔNG BÁO MỞ KHÓA ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ VƯỢT TRỘI

TIN TỨC & SỰ KIỆN

13/01/2022

GIỚI THIỆU VỀ QTC

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC)  Được thành lập ngày 12/07/1994, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa..

Xem thêm