DANH MỤC ĐÀO TẠO

2022/01/19

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO THÔNG TƯ 26/2014/TT-BKHCN

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Học phí (vnđ) /học viên   I.Các khóa đào tạo về Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia tư vấn       1...

Xem thêm

2022/01/19

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 VÀ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND)/học viên TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO       Thời gian (ngày) Hà Nội TP.HCM/Bình Dương   I. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH...

Xem thêm