Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch)

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch) nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.

Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng dẫn, đào tạo thực hành hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch) để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đo lường.

Tóm tắt nội dung khóa học:

Phần lý thuyết :

 • Những kiến thức cơ bản trong đo lường độ dài;
 • Chuẩn và phương tiện đo độ dài;
 • Phương pháp đo, các nguyên lý đo cơ bản;
 • Hướng dẫn cách đọc du xích panme, thước cặp (hệ mét & hệ Anh).
 • Khái niệm cơ bản về độ không đảm bảo đo;
 • Phân tích số liệu, tính toán độ không đảm bảo đo trong một số phép hiệu chuẩn cơ bản;
 • Hướng dẫn quy trình hiệu chuẩn panme – thước cặp.
 • Thực hành hiệu chuẩn panme, thước cặp, thước vạch.

Phần thực hành : Thực hành hiệu chuẩn panme, thước cặp, thước vạch

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Đối tượng tham dự

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch)

 • Thời lượng

 • Bài tập

 • Lịch học