Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang)

I.Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên bể đong cố định (Bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang) giúp  cho học viên nắm bắt kiến thức lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và năm được qui trình kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng nhằm nâng cao năng lực kiểm định của cá nhân và tổ chức.

II. Mục tiêu khóa học

Trang bị kiến thức về lý thuyết, kỹ thuật và được đào tạo thực hành kiểm định trên bể đong cố định (bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang) để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng yêu cầu  thực tế công việc.

Chứng chỉ đào tạo đo lường sẽ được cấp sau kết thúc khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a. Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường

b. Những khái niệm cơ bản về đo thể tích và lưu lượng chất lỏng:

 • Các tính chất của chất lỏng.
 • Khái niệm đo thể tích chất lỏng.
 • Các phương pháp đo thể tích chất lỏng bằng bể đong cố định ( bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang)
 • Phân loại, cấu tạo, các đặc trưng kỹ thuật về đo lường cơ bản của bể đong cố định bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang)

c. Quy trình lập bảng dung tích bể đong cố định (bể trụ đứng, bể trụ ngang)

2. Phần thực hành

 • Kiểm định bể đong cố định ( bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang)

3. Phần kiểm tra đáng giá kết quả đào tạo.

 • Bài thi lý thuyết.
 • Bài thi thực hành.

4. Đối tượng tham dự

 • Các kiểm định viên đo lường;
 • Các cán bộ làm công tác kiểm định của các đơn vị/ tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý về đo lường của tổ chức/ doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang)

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học