Kiểm định viên biến dòng đo lường

Giới thiệu:

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm máy biến dòng đo lường nhằm phát triển năng lực kiểm định của một tổ chức.

Mục đích:

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định định trên máy biến dòng đo lường để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

Tóm tắt nội dung khóa học:

Phần lý thuyết:

a) Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường.

b) Giới thiệu đại c­ương về các bộ biến đổi đo l­ường:

 • Giới thiệu tổng quan;
 • Những đặc trư­ng đo l­ường cơ bản của bộ biến đổi đo lường;

c)  Nguyên lý Cấu tạo và vận hành của Máy biến dòng (TI);

d)  Kết nối giữa TI với các phương tiện đo điện: A -V-W -công tơ điện;

e)  Kiểm định máy biến dòng đo lường.

 • Tổng hợp các phư­ơng pháp xác định sai số;
 • Nguyên lý  cấu tạo  của thiết bị kiểm  định máy biến đo l­ường;
 • Thiết bị kiểm  định máy biến dòng đo l­ường kiểu điện tử;
 • Kiểm định máy biến dòng đo l­ường –Quy trình kiểm định;
 • Sử dụng bộ bù tỷ số biến đổi;
 • Kiểm định máy biến dòng dùng trong mạch bảo vệ;
 • Cập nhật các phương pháp  thử nghiệm và kiểm  tra TI;
 • Kỹ thuật an toàn điện.

Phần thực hành:

Thực hành kiểm định theo ĐLVN 18:2009  và  ĐLVN 24 :2009: các loại máy biến dòng đo lường trên thiết bị.

 • Kiểm định máy biến dòng đo l­ường;
 • Sử dụng bộ bù tỷ số biến đổi;
 • Kiểm định máy biến dòng dùng trong mạch bảo vệ.

Phần thi kiểm tra:

 • Bài thi lý thuyết.
 •  Bài thi thực hành.

Đối tượng tham dự:

 • Kiểm định viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên biến dòng đo lường

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học