Kiểm định viên cân băng tải

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên cân băng tải giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định cân băng tải nhằm nâng cao năng lực của kiểm định viên và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên cân băng tải để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a)      Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.

b)     Những khái niệm cơ bản vể đo khối lượng, cân và quả cân.

c)    Nguyên lý vận hành, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật đo lường cân băng tải;

d)     Qui trình kiểm định cân băng tải.

2. Phần thực hành

 • Thực hành kiểm định: Cân băng tải

3. Phần kiểm tra

 • Bài kiểm tra lý thuyết.
 • Bài kiểm tra thực hành.

IV. Đối tượng tham dự

–  Các Kiểm định viên đo lường;

–   Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

–   Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý về đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên cân băng tải

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học