Kiểm định viên cân phân tích, cân kỹ thuật

I. Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên nắm bắt được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và các qui trình kiểm định cân phân tích & cân kỹ thuật nhằm phát triển năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức.

II. Mục đích

Tham gia khóa học này học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên cân phân tích, cân kỹ thuật để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường.

III. Tóm tắt nội dung khóa học:

Phần lý thuyết :

 • Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường;
 • Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân;
 • Phân loại, cấu tạo nguyên lý làm việc của các loại cân phân tích và cân kỹ thuật (cân cấp chính xác I, cấp chính xác II):

         –  Chỉ thị kiểu cơ khí (chỉ thị kim, chỉ thị kiểu quang học): cân 1 đĩa và cân 2 đĩa.

          – Chỉ thị kiểu điện tử hiện số.

 • Qui trình kiểm định cân cấp chính xác I và cấp chính xác II.

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định:

Cân cấp chính xác 1

Cân cấp chính xác 2.

Phần kiểm tra:

Bài lý thuyết.

Bài thực hành.

IV. Đối tượng tham dự:

 • Kiểm định viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị /tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức /doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên cân phân tích, cân kỹ thuật

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học