Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu kiểu điện tử giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử nhằm nâng cao năng lực của kiểm định  viên và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a) Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường.

b) Khái niệm cơ bản về đo lường điện.

c) Khái niệm về phương tiện đo lường điện: phân loại; sai số và cấp chính xác; ký hiệu trên phương tiện đo điện; kiểm định phương tiện đo điện.

d) Các phương pháp biểu thị sai số và cách tính sai số phương tiện đo điện.

e)  Phương pháp đo công suất, đo điện năng tác dụng và phản kháng trong mạch điện 1 pha và 3 pha.

f)  Nguyên lý cấu tạo, vận hành công tơ điện 1 pha và  3 pha đo điện năng tác dụng. Máy biến dòng, biến áp đo lường 1 pha và 3 pha.

g) Nguyên lý cấu tạo và vận hành thiết bị kiểm định đo.

h) Qui trình kiểm định công tơ điện.

2. Phần thực hành

Thực hành kiểm định: Công tơ điện

3. Phần kiểm tra

 • Bài kiểm tra lý thuyết.
 • Bài kiểm tra thực hành.

4. Đối tượng tham dự

 • Các kiểm định viên đo lường;
 • Các cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học