Kiểm định viên phương tiện đo điện trở tiếp đất

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên phương tiện đo điện trở tiếp đất giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định phương tiện đo điện trở tiếp đất nhằm phát triển nâng cao năng lực kiểm định viên và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định phương tiện đo điện trở tiếp đất để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế công việc.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a)     Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.

b)     Khái niệm cơ bản về đo lường điện.

c)     Nguyên lý cấu tạo và vận hành các loại phương tiện đo điện trở cách điện
và phương tiện đo điện trở tiếp đất

d)     Qui trình kiểm định phương tiện đo điện  trở cách điện và phương tiện đo điện trở tiếp đất.

2. Phần thực hành

Thực hành kiểm định:

 •   phương tiện đo điện trở tiếp đất.

3. Phần kiểm tra

 •  Bài kiểm tra lý thuyết.
 •  Bài kiểm tra thực hành.

IV. Đối tượng tham dự

 • Các kiểm định viên đo lường;
 •  Các cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Các cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên phương tiện đo điện trở tiếp đất

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học