Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và năm vững được qui trình kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng nhằm nâng cao năng lực kiểm định của cá nhân và tổ chức.

II. Mục tiêu khóa học

Trang bị kiến thức về lý thuyết, nghiệp vụ kỹ thuật và được đào tạo thực hành kiểm định trên phương tiện đo ( Ca đong; bình đong; thùng đong; chùm đong) để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế công việc.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a.  Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường

b.  Khái niệm cơ bản về đo thể tích và lưu lượng chất lỏng:

 • Một số tính chất của chất lỏng.
 • Khái niệm đo thể tích chất lỏng.
 • Một số vấn đề đo thể tích chất lỏng bằng phương tiện đo ( Ca đong; bình đong; thùng đong; chùm đong).

d.      Qui trình kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng.

2. Phần thực hành

Kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng (Ca đong; bình đong; thùng đong; chùm đong).

3. Phần kiểm tra

 • Bài kiểm tra lý thuyết.
 • Bài kiểm tra thực hành.

IV. Đối tượng tham dự

 • Các kiểm định viên đo lường;
 • Các các cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị/ tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức/ doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học