Kiểm định viên taximet

Giới thiệu

Khóa đào tạo này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở phương tiện đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định taximet nhằm nâng cao năng lực của kiểm định viên và tổ chức.

Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên phương tiện đo taximet để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

a) Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.

b) Những khái niệm cơ bản về đo lường độ dài.

c) Nguyên lý vận hành, cấu tạo và hoạt động của một số loại taximet thông dụng;

d)  Qui trình kiểm định taximet.

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định: taximet

Phần kiểm tra

 •  Bài kiểm tra lý thuyết.
 • Bài kiểm tra thực hành.

Đối tượng tham dự

 • Các Kiểm định viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý về đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên taximet

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học